.
کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
مدیر کسب و کار الکترونیکی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر ارشد کسب و کار MBA

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس فروش

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر مالی

۳۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی درجه2

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار عمومی پیشرفته

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معامله گر بورس اوراق بهادار

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر فروشگاه

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول قراردادها

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی مقدماتی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات سخت افزار

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار حقوق و دستمزد

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالیاتی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ترخیص کار گمرکات

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول صادرات و واردات

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربر امور بانکی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی تکمیلی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل گر بورس اوراق بهادار

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی درجه1

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار دولتی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معامله گر بورس های کالایی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاست کنترل (بررسی قیمت تمام شده)

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فروشنده

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نماینده فروش بیمه

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار دارایی های ثابت شهرداری ها

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاور مالیات بر ارزش افزوده

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریاب بیمه

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناسایی اصول بازار سرمایه

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی KAB مقدماتی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس ارزیاب بیمه اشخاص

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول سفارشات

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رئیس تدارکات

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سرپرست ترخیص کالا

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معاون حسابرس(داخلی)

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کمک متصدی تنظیم اسناد مالی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی SYB

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر تکنیکال بورس

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناسی ارزیابی خسارت بیمه های باربری

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری دارایی های ثابت (تجهیزات ، اموال و ماشین آلات)

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مامور خرید

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نماینده فروش

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
صندوقدار فروشگاه

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
متصدی فروش بازی های یارانه ای

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سرپرست خرید داخلی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار فروش

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارمند امور خرید داخلی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول فروش

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر بازاریابی بین المللی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارپرداز

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر بنیادی فاندامنتال

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر حسابداری فروش

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بیمه گر بیمه های بازرگانی

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریاب

۳۰ ساعت ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.