کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
مدیر کسب و کار الکترونیکی

۱۳۰ ساعت ۱,۵۳۷,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر ارشد کسب و کار MBA

۵۰۰ ساعت ۵,۷۴۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس فروش

۱۹۵ ساعت ۲,۲۳۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر مالی

۱۸۵ ساعت ۲,۲۶۵,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی درجه2

۱۴۰ ساعت ۱,۱۶۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار عمومی پیشرفته

۱۴۰ ساعت ۱,۱۶۰,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معامله گر بورس اوراق بهادار

۵۴ ساعت ۵۳۷,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول قراردادها

۶۸ ساعت ۶۷۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی مقدماتی

۱۳۰ ساعت ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات سخت افزار

۶۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار حقوق و دستمزد

۱۲۰ ساعت ۹۳۹,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالیاتی

۲۱۵ ساعت ۲,۴۳۷,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ترخیص کار گمرکات

۸۰ ساعت ۷۹۵,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول صادرات و واردات

۶۸ ساعت ۶۷۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو

۴۵۰ ساعت ۴,۲۹۲,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربر امور بانکی

۲۸۹ ساعت ۲,۳۶۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی تکمیلی

۱۵۰ ساعت ۱,۲۴۹,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل گر بورس اوراق بهادار

۱۲۰ ساعت ۱,۱۶۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی درجه1

۱۵۰ ساعت ۱,۸۰۹,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار دولتی

۱۰۰ ساعت ۱,۲۰۱,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معامله گر بورس های کالایی

۴۶ ساعت ۴۷۶,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فروشنده

۱۳۰ ساعت ۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نماینده فروش بیمه

۶۸ ساعت ۶۵۷,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار دارایی های ثابت شهرداری ها

۶۰ ساعت ۵۱۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاور مالیات بر ارزش افزوده

۸۵ ساعت ۸۰۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریاب بیمه

۲۴ ساعت ۲۱۷,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناسایی اصول بازار سرمایه

۵۵ ساعت ۵۴۱,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی KAB مقدماتی

۵۰ ساعت ۴۹۵,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس ارزیاب بیمه اشخاص

۱۰۴ ساعت ۱,۰۱۱,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول سفارشات

۱۶۰ ساعت ۱,۴۹۷,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رئیس تدارکات

۹۰ ساعت ۱,۲۴۶,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سرپرست ترخیص محصول

۸۸ ساعت ۷۸۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کمک متصدی تنظیم اسناد مالی

۳۴۰ ساعت ۲,۷۴۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی SYB

۵۰ ساعت ۶۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر تکنیکال بورس

۱۱۸ ساعت ۱,۱۳۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری دارایی های ثابت (تجهیزات ، اموال و ماشین آلات)

۶۰ ساعت ۵۱۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مامور خرید

۹۴ ساعت ۸۲۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
صندوقدار فروشگاه

۷۷ ساعت ۶۸۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار فروش

۸۸ ساعت ۷۶۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر بازاریابی بین المللی

۱۶۰ ساعت ۱,۸۵۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر بنیادی فاندامنتال

۷۰ ساعت ۷۳۵,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بیمه گر بیمه های بازرگانی

۱۲۰ ساعت ۹۹۷,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریاب

۱۵۰ ساعت ۱,۳۶۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.