دوره های مدیریت

مهندس فروش

گواهینامه پایان دوره : ملی

۲,۲۳۹,۲۰۰ تومان

فروشنده

گواهینامه پایان دوره : ملی

۱,۱۲۳,۲۰۰ تومان

بازاریاب

گواهینامه پایان دوره : ملی

۱,۳۶۴,۴۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.