.

دوره های مدیریت

مهندس فروش

گواهینامه پایان دوره : ملی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

فروشنده

گواهینامه پایان دوره : ملی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مامور خرید

گواهینامه پایان دوره : ملی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

مسئول فروش

گواهینامه پایان دوره : ملی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کارپرداز

گواهینامه پایان دوره : ملی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازاریاب

گواهینامه پایان دوره : ملی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.