نشست هم اندیشی شورای عالی نظام جامع آموزش و تربیت فنی،حرفه ای و مهارتی برگزار شد

نشست هم اندیشی روًسا، نمایندگان و دبیران کارگروه های تخصصی دبیرخانه شورای عالی نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی با حضور دکتر غلامحسین حسینی نیا، دبیر شورای عالی مهارت، 12 آبان ماه در محل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد.

نشست هم اندیشی شورای عالی نظام جامع آموزش و تربیت فنی،حرفه ای و مهارتی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، این شورا به ریاست غلامحسین حسینی نیا، دبیر شورای عالی مهارت و با حضور سرپرست موسسه کار و تأمین اجتماعی و دبیر کارگروه تخصصی نظارت و سنجش، نماینده سازمان برنامه و بوجه کشور و رئیس کارگروه صلاحیت حرفه ای، نماینده اتاق بازرگانی و رئیس کارگروه نظارت و سنجش، نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی و رئیس کارگروه تخصصی راهبری و هماهنگی در سیاست گذاری، نماینده پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری و دبیر کار گروه صلاحیت حرفه ای و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نائب رئیس کارگروه نظارت و سنجش برگزار شد.

بنا براین گزارش، حسینی نیا، دبیر شورای عالی مهارت با اشاره به اهمیت شورای عالی نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در تربیت انسان توانمند و به دنبال آن جامعه با مهارت، گفت: اهمیت موضوع مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای در بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، دولت سیزدهم و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی مشهود است.

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری مستمر و منظم و به روزرسانی مصوبات سابق شورا این مسئولیت مهم به خوبی انجام یابد.

دبیر شورای عالی مهارت با اشاره به اهمیت دبیرخانه شورای عالی نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای، محل مستقل برای دبیرخانه شورا با استفاده از ظرفیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی شده است و نیروهای دبیرخانه شورا نیز در نظر است با مشارکت دستگاه های مجری سامانه شود.

حسینی نیا همچنین بر هماهنگی شوراهای عالی اشتغال، کار، آموزش و پرورش و عالی مهارت برای پیشبرد اهداف تاکید کرد.

از مهم ترین موارد طرح شده در این نشست توسط روسا و نمایندگان کارگروه ها، تخصیص بودجه مورد نیاز در سال آتی به شورا، مشارکت فعال بخش خصوصی در روند تصمیم گیری ها، تشکیل کمیته ای مشتمل بر سه کارگروه های پژوهشی تأکید بر نقش شورا به عنوان مرجع ملی تصمیم گیری در ارائه آموزش های مهارتی در کشور بود.

تشکیل کارگروه های متناظر با کارگروه های شورا برای تعامل بیشتر، حرکت به سمت تقاضامحوری و نیاز جامعه در آموزش، لزوم تشکیل کمیته مهارت پژوهی و کمیته مسابقات، ایجاد شبکه افراد فعال در زمینه پژوهش و استانداردنویسی، استفاده از تجارب بین المللی موفق در مقوله مهارت آموزی و مشخص کردن اولویت ها از دیگر موارد عنوان شده توسط اعضای کارگروه ها بود.

در ادامه اعضا در خصوص برگزاری همایشی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و تبیین و توجیه فعالیت های شورای عالی نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی تأکید کردند.

برچسب ها : انتشار دهنده:
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.