.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: زمینه های نقش آفرینی در حوزه مهارت آموزی برای بخش خصوصی تسهیل می شود

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در نشست با  اعضای هیئت مدیره کشوری و برخی روسای استانی کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه ای بر تسهیل زمینه های نقش آفرینی مبتنی بر آمایش سرزمین در حوزه مهارت آموزی برای بخش خصوصی تاکید کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: زمینه های نقش آفرینی در حوزه مهارت آموزی برای بخش خصوصی تسهیل می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، غلاحسین حسینی نیا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان، 28 شهریور سال جاری با اعضای هیئت مدیره کشوری و برخی روسای هیات مدیره استانی کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌ های آزاد فنی و حرفه ای دیدار و از تسهیل

 زمینه های نقش آفرینی مبتنی بر آمایش سرزمینی در حوزه مهارت آموزی برای بخش خصوصی خبر داد.

بنا براین گزارش، حسینی نیا، در این دیدار با تأکید بر حرکت سازمان از سوی تصدی گری به حکمرانی، گفت: در این نوع نگاه، آموزش توسط مردم و برای خود آنان صورت می گیرد که نیاز به الزاماتی دارد.

وی در ادامه با اشاره  به اهمیت خلاقیت و هوشیاری کارآفرینانه با نگاه به نیازهای جغرافیایی گفت: آموزش در حکم کالایی ارزشمند، مشتری زیادی را دارد و خلاقیت، نبوغ و تیزهوشی زیادی را می طلبد تا با کارآفرینی توأم با هوشیاری منجر شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه خطاب به اعضای هیئت مدیره کشوری و استانی کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه ای کشور گفت: کانون در واقع علاوه بر نقش آموزشی به نوعی بنگاه های اقتصادی مشابه تعاونی ها هستند که رقابت پذیری، ریسک پذیری اقتصادی، به روز بودن و همراه با تکنولوژی پیش رفتن از خصوصیات بارز آنهاست.

وی ادامه داد: آموزشگاه های آزاد در حال حاضر در محله گذار هستند و تغییر نگاه بنیادی در آن ها ضروری است که بی تردید اولین قدم تقویت آموزش های مهارتی، رقابت پذیری و عدم موازی کاری توسط آموزشگاه ها با توجه ویژه به آمایش سرزمین است.

حسینی نیا بیان کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای خروج از نقش تصدی گری و تقویت نقش حاکمیتی خود، زمینه را برای ارائه آموزش های مهارتی توسط بخش خصوصی تسهیل می کند و با در اختیار قرار دادن مربیان زمینه را برای ارائه آموزش های نوین بخش خصوصی مهیا می سازد.

 معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این رابطه گفت: در سال 2030 یک میلیارد نفر در دنیا نیاز به آموزش و بازآموزی دارند و این موضوع روی آوردن به آموزش های نوین نظیر رایانش ابری، کلان داده (Big Data)،  اینترنت اشیا و.... را به ویژه در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای الزامی می کند.

حسینی نیا، با اشاره به قانون عدم منع برای مشاغل مشروع ، گفت: براین اساس اصل بر راستی آزمایی بنا شده است و برای تسهیل در کسب و کار، ظرف مدت سه روز مجوز کار صادر می شود و چنانچه خلاف این موضوع در بررسی های بعدی ثابت شد، با این دسته از کسب و کارها و آموزشگاه ها در حکم ترک فعل برخورد قانونی می شود.

معاون وزیر تصریح کرد: راه حل اصلی برای موفقیت در این امر ارتقای مدیریت آموزشگاه، تقویت رقابت پذیری آن ها است.

در ابتدای این نشست، سیداشرفی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد کشور به معرفی کانون و عملکرد آن پرداخت.

در ادامه این نشست اعضای هیئت مدیره کشوری و استانی کانون انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه ای به بیان نظرات خود پرداختند.

 

 

منبع :
http://www.irantvto.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=9692&newsview=86732

برچسب ها : انتشار دهنده:
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.